Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na schůzi družstva 11.6.2019

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva:

Bytové družstvo Karviná Centrum

Představenstvo Bytového družstva Karviná Centrum si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat dne

11. 6. 2019 od 18:00 hod.

v prostorách kavárny Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 v druhém patře.

 

Program členské schůze:

 

1.     Zahájení, kontrola usnášení schopnosti

2.     Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze

3.     Schválení programu schůze

4.     Úvodní informace

5.     Průběžné ekonomické informace

6.     Schválení účetní závěrky družstva za r. 2018

7.     Schválení plánu oprav pro následující období

8.     Správa o činnosti kontrolní komise

9.     Schválení postupu případného převodu členských práv stávajícím nájemníkům.

10.   Organizační záležitosti, různé informace

11.   Diskuze

Člen družstva, který se nemůže schůze zúčastnit, může písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu, zletilou a současně zcela způsobilou k právním úkonům, k jeho zastupování a hlasování na schůzi. Podpis zmocnitele není třeba ověřovat, zmocněnec se prokáže vlastním platným občanským průkazem. Při společném členství není třeba manžela zmocňovat.

V Karviné, dne 27.5.2019

Ivo Dudek, předseda představenstva