Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva dne 19.10.2017

Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva:

Bytové družstvo Karviná Centrum

Představenstvo Bytového družstva Karviná Centrum si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi, která se bude konat dne

19.10.2017 od 18:15 hod.

v prostorách Literárního salonu Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 v druhém patře.

Program náhradní členské schůze:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze
  3. Schválení programu
  4. Úvodní informace
  5. Průběžné ekonomické informace
  6. Schválení účetní závěrky družstva za r. 2016
  7. Plán oprav na příští období
  8. Zpráva kontrolní komise
  9. Organizační záležitosti, různé informace
  10. Diskuse

Člen družstva, který se nemůže schůze zúčastnit, může písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu, zletilou a současně zcela způsobilou k právním úkonům, k jeho zastupování a hlasování na schůzi. Podpis zmocnitele není třeba ověřovat, zmocněnec se prokáže vlastním platným občanským průkazem. Při společném členství není třeba manžela zmocňovat.

Tato pozvánka platí pouze v případě, že v 18 hodin nebudeme usnášení schopní pro průběh řádné členské schůze družstva.

V Karviné, dne 3. října 2017              

                                                 Ivo Dudek

                                                                   předseda představenstva

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář