Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na členskou schůzi

 

v prostorách Literárního salonu Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 v druhém patře.

Program členské schůze:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze
  3. Schválení programu
  4. Úvodní informace
  5. Průběžné ekonomické informace
  6. Volby členů představenstva a jeho předsedy
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. Řešení možnosti případné montáže venkovních žaluzií
  9. Organizační záležitosti, různé informace
  10. Diskuse

Člen družstva, který se nemůže schůze zúčastnit, může písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu, zletilou a současně zcela způsobilou k právním úkonům, k jeho zastupování a hlasování na schůzi. Podpis zmocnitele není třeba ověřovat, zmocněnec se prokáže vlastním platným občanským průkazem. Při společném členství není třeba manžela zmocňovat.

V Karviné, dne 6. listopadu 2016      

Ivo Dudek

předseda představenstva

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář