Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na členskou schůzi družstva

 

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva:

 

Bytové družstvo Karviná Centrum

 

Představenstvo Bytového družstva Karviná Centrum si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat dne 27.10.2015 od 18:00 hod v prostorách Literárního salonu Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 v druhém patře.

 

Program členské schůze:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze
  3. Schválení programu
  4. Úvodní informace
  5. Průběžné ekonomické informace
  6. Schválení účetní závěrky družstva za r. 2014
  7. Schválení plánu oprav na r. 2016
  8. Zpráva kontrolní komise
  9. Organizační záležitosti, různé informace
  10. Diskuse

Člen družstva, který se nemůže schůze zúčastnit, může písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu, zletilou a současně zcela způsobilou k právním úkonům, k jeho zastupování a hlasování na schůzi. Podpis zmocnitele není třeba ověřovat, zmocněnec se prokáže vlastním platným občanským průkazem.

Při společném členství není třeba manžela zmocňovat.

V Karviné, dne 06.října 2015

     

podpis.jpgIvo Dudek

předseda představenstva