Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 19.10.2017

Představenstvo Bytového družstva Karviná Centrum si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat dne

19.10.2017 od 18:00 hod.

v prostorách Literárního salonu Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 v druhém patře.

Program členské schůze:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze
  3. Schválení programu
  4. Úvodní informace
  5. Průběžné ekonomické informace
  6. Schválení účetní závěrky družstva za r. 2016
  7. Plán oprav na příští období
  8. Zpráva kontrolní komise
  9. Organizační záležitosti, různé informace
  10. Diskuse

 

Člen družstva, který se nemůže schůze zúčastnit, může písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu, zletilou a současně zcela způsobilou k právním úkonům, k jeho zastupování a hlasování na schůzi. Podpis zmocnitele není třeba ověřovat, zmocněnec se prokáže vlastním platným občanským průkazem. Při společném členství není třeba manžela zmocňovat.

V Karviné, dne 3. října 2017      

Ivo Dudek

předseda představenstva

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář