Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na členskou schůzi 31.5.2018

 

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva:

 

Bytové družstvo Karviná Centrum

 

Představenstvo Bytového družstva Karviná Centrum si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat dne

 

31. 5. 2018 od 18:00 hod.

 

v prostorách kinosálu Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 v druhém patře.

 

Program členské schůze:

 

      1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti

      2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze

3. Schválení programu schůze

4. Úvodní informace

5. Průběžné ekonomické informace

6. Schválení účetní závěrky družstva za r. 2017

7. Volba člena kontrolní komise

8. Plán oprav na příští období (dveře…)

9. Organizační záležitosti, různé informace

10. Diskuze

Člen družstva, který se nemůže schůze zúčastnit, může písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu, zletilou a současně zcela způsobilou k právním úkonům, k jeho zastupování a hlasování na schůzi. Podpis zmocnitele není třeba ověřovat, zmocněnec se prokáže vlastním platným občanským průkazem. Při společném členství není třeba manžela zmocňovat.

 

V Karviné, dne 15.5.2018     

Ivo Dudek předseda představenstva