Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na schůzi

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva:

 

Bytové družstvo Karviná Centrum

 

Představenstvo Bytového družstva Karviná Centrum si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat dne

 

22. 10. 2014 od 18:00 hod. 

 v prostorách Literárního salonu Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 v druhém patře.

Program členské schůze:

 

1.      Zahájení, kontrola usnášení schopnosti

2.      Schválení programu schůze

3.      Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze

4.      Úvodní informace

5.      Průběžné ekonomické informace

6.      Schválení plánu oprav na r. 2015 – opravy (výměna)  topení

7.      Informace o změnách stanov ve vazbě na nový ZOK.

8.      Organizační záležitosti, různé informace

9.      Diskuse

 

 

Člen družstva, který se nemůže schůze zúčastnit, může písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu, zletilou a současně zcela způsobilou k právním úkonům, k jeho zastupování a hlasování na schůzi. Podpis zmocnitele není třeba ověřovat, zmocněnec se prokáže vlastním platným občanským průkazem. Při společném členství není třeba manžela zmocňovat.

V Karviné 6.10.2014

Ivo Dudek - předseda představenstva 

 


Pro případ, že se nás k řádné schůzi dostaví málo a nebudeme usnášení schopní, přidávám i pozvánku na opakovanou schůzi.


 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva:

 

Bytové družstvo Karviná Centrum

 

Představenstvo Bytového družstva Karviná Centrum si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi, která se bude konat dne

 

22. 10. 2014 od 18:20 hod.

 

v prostorách Literárního salonu Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 v druhém patře.

 

Program náhradní členské schůze:

 

1.      Zahájení, kontrola usnášení schopnosti

2.      Schválení programu schůze

3.      Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze

4.      Úvodní informace

5.      Průběžné ekonomické informace

6.      Schválení plánu oprav na r. 2015 – opravy (výměna)  topení

7.      Informace o změnách stanov ve vazbě na nový ZOK

8.      Organizační záležitosti, různé informace

9.      Diskuse

 

Člen družstva, který se nemůže schůze zúčastnit, může písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu, zletilou a současně zcela způsobilou k právním úkonům, k jeho zastupování a hlasování na schůzi. Podpis zmocnitele není třeba ověřovat, zmocněnec se prokáže vlastním platným občanským průkazem. Při společném členství není třeba manžela zmocňovat.

 

Tato pozvánka platí pouze v případě, že v 18 hodin nebudeme usnášeníschopní pro průběh řádné členské schůze družstva. 

 

V Karviné 6.10.2014

Ivo Dudek - předseda představenstva 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář