Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na schůzi BD Karviná Centrum

Pokud v 17:30 nebudeme usnášeníschopní, bude v 17:40 následovat Náhradní členská chůze.

 

Program členské schůze:

1.            Zahájení, kontrola usnášení schopnosti

2.            Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze

3.            Schválení programu schůze

4.            Průběžné ekonomické informace

5.            Schválení úč. závěrky družstva za r. 2022.

Zpráva o hospodaření je na nástěnkách a na www.bdkarvinacentrum.cz

6.            Schválení plánu oprav pro následující období

•                             Vodoměry, indikátory tepla a stoupačky

•                             Kamerový systém

7.            Zpráva o činnosti kontrolní komise

8.            Návrh na změnu vnitřního předpisu upravujícího výši odměn členů volených orgánů

9.           Organizační záležitosti, různé informace

10.         Diskuse

 

Srdečně zveme.

Ivo Dudek - předseda družstva